Tekstvak: Welkom op de website van schrijvenetcetera
 
Zie voor informatie over
 schrijf- en literatuurcursussen, 
workshops en coaching mijn 
nieuwe website:

 www.schrijflit.webnode.nl